Business

Storitve

 

Za vas opravljamo različne storitve:

Več...

Strokovne rešitve

 
Solution

Na podlagi bogatih izkušenj na področju visokih gradenj, vam nudimo pomoč pri izdelavi pravilnih detajlov, ki so najpomembnejši del objekta v fazi uporabe oz. življenske dobe objekta.

Preberi več
 
     
 
NADZOR GRADNJE OBJEKTOV

 

Nadzor gradnje objektov je obvezen skladno z Zakonom o graditvi objektov:

 

ZAKON

o graditvi objektov (ZGO-1)

(neuradno prečiščeno besedilo št. 14)

 

85. člen

(nadzornik)

 

(1) Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu.

 

(2) Investitor, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za nadzornika, lahko gradbeni nazor opravlja sam ali pa ga poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za nadzornika po določbah tega zakona.

 

(3) Gradbeni nadzor nad gradnjo objektov v lastni režiji se lahko poveri posamezniku, ki po določbah tega zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje.

 

(4) Določbe o obveznosti zagotavljanja gradbenega nadzora ne veljajo za gradnjo enostavnih objektov.

 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490

 

 

Nadzor gradnje izvajamo tudi na enostavnih objektih saj s tem zagotavljamo osnovne cilje vodenja projektov.

 

 

 

 

VODENJE PROJEKTOV


 

Od idejne zasnove do uporabnega dovoljenja objekta teče čas, ki ga imenujemo vodenje projekta. Vodenje projekta je ključnega pomena za uspeh vsake investicije v gradbene projekte. Z uporabnim dovoljenjem se začne življenska doba objekta, ki je bil predmet projekta.

 

Prvi del življenske dobe objekta sovpada z garancijsko dobo objekta, ki je dokaj natančen pokazatelj kakovosti le tega.

 

 

Tri ključne aktivnosti za uspešno vodenje projekta:

 

Terminsko planiranje

Pravilno terminsko planiranje je ključnega pomena za projekt. Terminsko planiranje se prične že pri idejni zasnovi pa vse do zaključka gradnje oz. uporabnega dovoljenja.

Iz terminskih planov izhajajo vsi drugi plani in aktivnosti.

Tu se prične koordinacja vseh udeležencev na projektu.

 

Finančno planiranje

Dobro je točno vedeti kdaj bo kakšen strošek nastal. Slabo finančno planiranje lahko ogrozi celoten projekt in povzroča likvidnostne težave, plačilno nedisciplino, povišane stroške financiranja in splošno nezadovoljstvo na projektu.

Osnova za dober finančni plan je kvaliteten terminski plan.

 

Kontrola kakovosti

Projekt z zaključkom gradnje ni zaključen v kolikor ni izveden kakovostno. Reklamacija je veliko breme za vse udeležence na projektu, saj načenja ugled udeležencev in jih hkrati finančno bremeni, in pa posledično pušča slabo luč na objekt, ki je predmet celotnega projekta.

 

 

Za vas izvajamo projektno vodenje ali pa zgoraj navedene posamezne aktivnosti.

 

 

 

 

GRADBENO SVETOVANJE


 

Na podlagi bogatih izkušenj na področju visokih gradenj, vam nudimo pomoč pri izdelavi pravilnih detajlov, ki so najpomembnejši del objekta v fazi uporabe oz. življenske dobe objekta.

 

Za vas izvajamo:

- pregled projektne dokumentacije

- usklajevanje projektne dokumentacije s projektantom

- svetovanje pri izboru izvajalcev

- svetovanje pri sklepanju pogodb

- pomoč pri uvedbi izvajalcev v delo

- pomoč pri koordinaciji izvajalcev in projektantskega nadzora

- nadzor nad izvajanjem del

- kontrola obračuna del

- pomoč pri izdelavi zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del

- pomoč pri izdelavi zapisnika o končnem obračunu

...

 

Na vrh

 
 
 
     

2014 © NOBING, gradbeni nadzor in gradnja d.o.o.